Oferta

Firma Direction Group Poland sp. z o.o. specjalizuje się w badaniu lojalności klientów, konsumentów i pracowników metodą NPS®. Stworzyliśmy w tym celu nowatorską aplikację pozwalającą w prosty i szybki sposób realizować zlecone badania.

Respondentów badamy na trzy sposoby:

  • Telefonicznie operatorzy naszego call center telefonicznie realizują zlecone badanie. Stworzona przez nas aplikacja umożliwia automatyczny zapis odpowiedzi w relacyjnej bazie danych. Uzyskane wyniki wykorzystywane są do stworzenia  końcowego raportu z przeprowadzonego badania.
  • Ankiety e-mailowe – wygodna i bardzo szybka forma badania lojalności klientów. Tworzymy indywidualny skrypt badania dopasowany do potrzeb klienta. Gotowa ankieta przesyłana jest na adresy e-mailowe respondentów.
  • Twarzą w twarz to badanie z udziałem ankieterów, którzy poprzez bezpośredni wywiad zadają respondentom pytania. Udzielone odpowiedzi zapisane zostają w specjalnie stworzonej bazie danych. Ten typ badania daje najwięcej wiarygodnych informacji. Oprócz późniejszej analizy wyników daje możliwość stworzenia profilu klienta, np. według wieku lub płci.

Wyniki naszych badań przekazujemy w formie raportu z częścią graficzna i tabelaryczną.
Użytkownik w przyszłości będzie miał możliwość wygenerowania raportu publicznego, który pokaże wynik NPS® wykorzystując wyniki zgromadzone w stworzonej przez nas bazie danych.

Rodzaje raportów publicznych:

1) Raport publiczny podstawowy, który pokazuje ogólny wynik NPS® dla danej branży. Raport generowany jest automatycznie  z wyników zgromadzonych w naszej bazie danych. Raport podstawowy bezpłatny można wygenerować klikając tutaj.

2) Raport publiczny benchmarkingowy, ktory pokazuje ogólny wynik NPS® oraz porównuje go z najlepszym dostępnym wynikiem na podstawie wybranych cech. Raport benchmarkingowy bezpłatny można wygenerować klikając tutaj .

3) Raporty publiczny płatny z analizą skupień, który ukazuje wynik NPS® dla wybranych cech firm, takich jak: branża, forma prawna firmy, wielkość przedsiębiorstwa oraz porównuje go z innymi dostępnymi wynikami na podstawie wybranych cech.

4) Raport publiczny płatny z analizą kontekstową umożliwia przedstawienie wyniku NPS® oraz ukazanie szczegółów wyniku uwzględniając cechy respondentów, takie jak: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie.

Głównym celem aplikacji lojalnosc.eu jest możliwość uzyskania raportu indywidualnego, stworzonego przez naszych konsultantów na podstawie wyników uzyskanych z przeprowadzonego badania.     
Rozszerzeniem naszej oferty jest możliwość zamówienia dodatkowych analiz i opracowań, które umożliwią ocenę oraz poprawę stanu przedsiębiorstwa. Dysponujemy wykwalifikowanym zespołem zajmującym się prowadzeniem procesów doradczych i szkoleniowych. Każde tego typu zlecenie realizujemy indywidualnie według życzenia klienta.

Badania NPS

NPS

Nasz adres

Direction Group Poland Sp. z o.o.
ul. Andersa 38, IV piętro
15-113 Białystok
woj. podlaskie

Dane kontaktowe

tel. 85 662 37 40
fax. 85 662 37 41
www.directiongroup.pl
nps@directiongroup.pl
biuro@directiongroup.pl

Dojazd

Nasi Partnerzy

Copyright © Direction Group Poland 2021

Przejdź do góry