Usługi księgowe

Na bieżąco zarządzamy i realizujemy funkcje księgowe, aktywnie śledzimy zmiany w przepisach podatkowych, aktualizujemy oprogramowanie i nadzorujemy obieg dokumentów. Sporządzamy analizy i raporty, które dostarczają niezbędnych informacji finansowych wspomagających zarządzanie.

Nasze usługi to:

 • Prowadzenie pełnej księgowości;
 • Obsługa rozliczeń z Urzędami;
 • Rozliczenia podatkowe;
 • Sprawozdania finansowe i zarządcze;
 • Sprawozdawczość skonsolidowana;
 • Raporty i analizy on-line;
 • Elektroniczny obieg dokumentów;
 • Self service pracowniczy;
 • Elektroniczne delegacje;
 • Nadzór księgowy;
 • Inne usługi księgowe i finansowe;

Czy szukają Państwo takich korzyści?

 • Odciążenie od obowiązku śledzenia częstych zmian w ustawodawstwie oraz bezpieczeństwo prawne wynikające z poprawnej interpretacji przepisów,
 • Tańszy dostęp do specjalistycznej wiedzy z obszaru księgowości, podatków oraz kadr i płac,
 • Obniżenie kosztów operacyjnych i administracyjnych poprzez wyeliminowanie potrzeby inwestycji kapitałowych oraz redukcja zatrudnienia pracowników działu księgowości,
 • Zamiana kosztów stałych na zmienne,
 • Uporządkowanie dostępu do informacji poufnych w firmie,
 • Przeniesienie odpowiedzialności za prawidłowe i terminowe prowadzenie obsługi księgowej na profesjonalny, wyspecjalizowany podmiot,
 • Zwiększenie wydajności i skuteczności poprzez oddelegowanie czasochłonnych zadań,
 • Stworzenie kompleksowej kontroli nad przepływem poufnych informacji i danych,
 • Gwarancja natychmiastowej reakcji na wszystkie uwagi, wątpliwości i zapytania.

To nas wyróżnia:

 • Elastyczność – dobieramy sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych do wymagań biznesu,
 • Wykwalifikowana kadra i doświadczenie zdobyte podczas wdrożenia rozwiązań we własnej organizacji,
 • Skuteczne doradztwo podatkowe i rachunkowe w szerokim zakresie,
 • Otwartość i wsparcie we wdrażaniu nowych rozwiązań biznesowych.

Badania NPS

NPS

Nasz adres

Direction Group Poland Sp. z o.o.
ul. Andersa 38, IV piętro
15-113 Białystok
woj. podlaskie

Dane kontaktowe

tel. 85 662 37 40
fax. 85 662 37 41
www.directiongroup.pl
nps@directiongroup.pl
biuro@directiongroup.pl

Dojazd

Nasi Partnerzy

Copyright © Direction Group Poland 2021

Przejdź do góry