Badania NPS® w Polsce

globusBadania NPS® stosowane są w Polsce coraz częściej. Do tej pory przeprowadzane były za pomocą formularza typu CATI. Uzyskane dane nie były w żaden sposób gromadzone, dlatego nie było możliwości porównywania uzyskanych wyników pomiędzy poszczególnymi branżami. Direction Group Poland jest pierwszą firmą w Polsce, która stworzyła unikalne oprogramowanie informatyczne do zarządzania wynikami badań oraz ich prezentacji. Ponadto stworzone zostało call center, które umożliwi przeprowadzanie badań lojalności na dużą skalę. Stworzony system informatyczny pozwala na tworzenie raportów w oparciu o uzyskane wyniki. Możliwe jest również generowanie raportów benchmarkingowych w celu porównania otrzymanych wyników.

Badania NPS

NPS

Nasz adres

Direction Group Poland Sp. z o.o.
ul. Andersa 38, IV piętro
15-113 Białystok
woj. podlaskie

Dane kontaktowe

tel. 85 662 37 40
fax. 85 662 37 41
www.directiongroup.pl
nps@directiongroup.pl
biuro@directiongroup.pl

Dojazd

Nasi Partnerzy

Copyright © Direction Group Poland 2021

Przejdź do góry