BAI ASSESSMENT

Behavioral Attitude Index (BAI), mierzy siłę 6 postaw w miejscu pracy - wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki, w tym:

  • Wiedza (Knowledge) - dążenie do wiedzy, poznawania nowych rozwiązań
  • Ekonomia (Economic) - dążenie do osiągania mierzalnych, konkretnych rezultatów, w tym finansowych
  • Artyzm (Artistic) - dążenie do wyrażania siebie, swojej kreatywności
  • Społecznik (Social/Humanitarian) - dążenie do poprawy sytuacji innych
  • Wywieranie wpływu (Power/Political) - potrzeba wpływania na innych, zmiany ich zachowań
  • Wewnętrzny spokój (Inner Awareness) - dążenie do spokoju, harmonii, działania zgodnie z przyjętym systemem wartości

Badania NPS

NPS

Nasz adres

Direction Group Poland Sp. z o.o.
ul. Andersa 38, IV piętro
15-113 Białystok
woj. podlaskie

Dane kontaktowe

tel. 85 662 37 40
fax. 85 662 37 41
www.directiongroup.pl
nps@directiongroup.pl
biuro@directiongroup.pl

Dojazd

Nasi Partnerzy

Copyright © Direction Group Poland 2021

Przejdź do góry