DISC - D3

o nas

DISC to akronim od 4 typów zachowań i reakcji, opracowanych na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona (1893-1947).

 

William Marston, analizował ludzkie zachowania w różnorodnych typach środowisk i w sprzyjających i niesprzyjających warunkach, co pozwoliło mu na wyłonienie prawidłowości w prezentowanych zachowaniach, a co za tym idzie: stylu, który dana osoba stosuje. Każdy człowiek ma w sobie wspomniane 4 style zachowań, ale prezentuje je w różnym stopniu ich nasilenia; DISC to skrót od angielskich określeń każdego ze stylów zachowań i reakcji: Dominant (Dominujący), Influencing (Wpływowy), Steady (Stały), Compliance (Sumienny).

Badania NPS

NPS

Nasz adres

Direction Group Poland Sp. z o.o.
ul. Andersa 38, IV piętro
15-113 Białystok
woj. podlaskie

Dane kontaktowe

tel. 85 662 37 40
fax. 85 662 37 41
www.directiongroup.pl
nps@directiongroup.pl
biuro@directiongroup.pl

Dojazd

Nasi Partnerzy

Copyright © Direction Group Poland 2021

Przejdź do góry