Testy psychologiczne

o nas

Proponujemy Państwu możliwość wykonania badań baterią indywidualnie dobranych testów psychologicznych.

Produkt został stworzony w odpowiedzi na zainteresowanie naszych dotychczasowych Klientów. Usługa ta jest ukierunkowana na potrzeby firm, w których zdolności i umiejętności osobiste personelu mają kluczowe znaczenie dla osiąganych celów firmy.

Pełny proces oceny i wsparcia personelu składa się z kilku elementów powiązanych w jeden ciąg:

 • badanie personelu narzędziami wykreślającymi najważniejsze umiejętności potrzebne na danym stanowisku pracy; w zależności od potrzeb Klienta zakres badanych kompetencji może obejmować diagnozę:
  • typu osobowości
  • odporności na stres
  • preferencji, dotyczących wykonywanych zadań zawodowych
  • stopnia samodzielności w podejmowaniu decyzji
  • stopnia otwartości na kontakty społeczne oraz uczenie się nowych zagadnień
  • oraz wiele innych kompetencji warunkujących skuteczne funkcjonowanie na rynku pracy
 • rozmowa zwrotna coachingowa z badanym pracownikiem – odnosząca się do jego zadań w pracy i wskazująca słabe i silne strony oraz możliwości jakie drzemią w osobie,
 • rozmowa zwrotna oceniająca potencjał pracownika przeprowadzona z jego bezpośrednim przełożonym / innymi przełożonymi oraz wskazania co do sposobu zarządzania daną osobą,
 • raport pisemny profilu pracownika.

Zaletą takiego działania są:

 • dostrzegana przez pracownika bezstronność w ocenie a więc jego obiektywność,
 • omawianie każdego wyniku poprzez pryzmat stanowiska zajmowanego przez daną osobę a nie poprzez normy populacyjne /ten sam wynik może mieć różną interpretację na różnych stanowiskach/,
 • dodatkowe, „świeże” spojrzenie z zewnątrz na zatrudniony personel,
 • dostarczanie personelowi zarządzającemu dokładnych wskazań dotyczących poszczególnych osób,
 • możliwość porównywania pomiędzy sobą poszczególnych osób i ich wyników,
 • rozbudowanie samoświadomości osób badanych prowadzące do korekty zachowań niewłaściwych i wzmacniania zachowań pożądanych przez organizację w której się znajduje.

Dysponujemy narzędziami w postaci testów psychologicznych – dedykowanych doradztwu zawodowemu i ocenie personelu, normalizowanych i standaryzowanych w warunkach polskich. Posiadany przez nas zasób tego rodzaju testów wyczerpuje całkowicie pulę dostępnych takich narzędzi na rynku polskim.

 

Badania NPS

NPS

Nasz adres

Direction Group Poland Sp. z o.o.
ul. Andersa 38, IV piętro
15-113 Białystok
woj. podlaskie

Dane kontaktowe

tel. 85 662 37 40
fax. 85 662 37 41
www.directiongroup.pl
nps@directiongroup.pl
biuro@directiongroup.pl

Dojazd

Nasi Partnerzy

Copyright © Direction Group Poland 2021

Przejdź do góry