Sekcja VALUES

Mierzy wewnętrzny system wartości, którymi kieruje się badany przy podejmowaniu decyzji.

  • Lojalność (lojalny wobec zasad, procedur, zespołu, firmy)
  • Niezależność (chce działać według własnych zasad i mieć możliwość wyrażania siebie)
  • Równość (oczekuje równego traktowania, tych samych zadań i przywilejów dla wszystkich, bez wyjątku)
  • Uczciwość (dąży do zgody, skłonny do kompromisów, elastyczny co do zasad, o ile cel zostanie osiągnięty)

Badania NPS

NPS

Nasz adres

Direction Group Poland Sp. z o.o.
ul. Andersa 38, IV piętro
15-113 Białystok
woj. podlaskie

Dane kontaktowe

tel. 85 662 37 40
fax. 85 662 37 41
www.directiongroup.pl
nps@directiongroup.pl
biuro@directiongroup.pl

Dojazd

Nasi Partnerzy

Copyright © Direction Group Poland 2021

Przejdź do góry