Wykorzystaj style zachowań DISC do osiągnięcia założonego celu.

DISC-D3

DISC to 4 style zachowań, opracowane na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona (1893-1947).

Analizując ludzkie zachowania w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach, okazało się, że ludzie o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują. Co ciekawe, każdy z nas ma w sobie te 4 style zachowań, ale w różnym stopniu ich intensywności; DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów: Dominant (Dominujący), Influencing (Wpływowy), Steady (Stały), Compliance (Sumienny).

Zainteresowały Cię testy
DISC-D3?

Przeprowadzimy je dla Twoich pracowników

Korzyści z zastosowania D3

Dostarcza szczegółowe informacje na temat stylu zachowania, czynnikach motywujących i stylu pracy w zespole

Inicjatywa/proaktywność w zmianie, zdolności organizacyjne – zarządzanie swoim czasem i zadaniami, umiejętność rozwijania relacji z klientami i wewnątrz zespołu

Ukazuje motywacyjną charakterystykę – co motywuje do osiągania lepszych efektów

Rekomenduje plan działania dla poprawy umiejętności interpersonalnych

Udziela informacji o mocnych stronach i ograniczeniach pracownika: zachowania w codziennych sytuacjach i naturalna odpowiedź na stres, zdolność do podejmowania decyzji,

Ukazuje preferowane role pracownika w zespole

Ujawnia ukryte motywatory, które pracownik ceni w miejscu pracy

W połączeniu z benchmarkiem oferuje obiektywną ewaluację kompetencji pracownika

Opcjonalnie lista pytań, które warto zadać kandydatowi w czasie rozmowy rekrutacyjnej, aby mieć pewność, że jego kompetencje odpowiadają oczekiwaniom na danym stanowisku – lepiej to wiedzieć już dziś, niż przekonać się po kilku miesiącach współpracy. Rekomendowane zastosowania: rekrutacja, budowanie zespołu, przywództwo 

Czas wykonania: ok. 15 min.

Sekcje

Mierzy poziom 5 ról zespołowych, wskazując te, które badany preferuje pełnić w zespole. Poddając badaniu wszystkich członków zespołu, widzimy, które z tych ról dominują w zespole a których brakuje.

Role zespołowe to:

 • Kreator (tworzy rozwiązania),
 • Realizator (Implementuje),
 • Analityk (analizuje informacje, dba o jakość),
 • Koordynator (buduje zespół, wyznacza cel, nadzoruje),
 • Strateg (poddaje pomysł i tworzy rozwiązania uwzględniające potrzeby rynku).

Mierzy wewnętrzny system wartości, którymi kieruje się badany przy podejmowaniu decyzji.

 • Lojalność (lojalny wobec zasad, procedur, zespołu, firmy)
 • Niezależność (chce działać według własnych zasad i mieć możliwość wyrażania siebie)
 • Równość (oczekuje równego traktowania, tych samych zadań i przywilejów dla wszystkich, bez wyjątku)
 • Uczciwość (dąży do zgody, skłonny do kompromisów, elastyczny co do zasad, o ile cel zostanie osiągnięty)

Styl komunikacji, poziom decyzyjności, mocne strony, ograniczenia, poziom analitycznego myślenia, samodzielność, reakcję na zmianę, odporność na stres, umiejętność organizacji pracy, wartości wnoszone do zespołu.

Twój styl sprzedaży:

 • Opis Twojego instynktownego stylu sprzedaży
 • Mocne strony w sprzedaży
 • Słabe strony w sprzedaży
 • Główny atrybut w sprzedaży

Podnoszenie efektywności w sprzedaży:

 • Rozpoznanie stylu kupowania Twojego klienta
 • Zwiększanie sprzedaży, a poszczególne typy klientów – sprawdzone strategie sprzedaży

Dla liderów zespołu sprzedaży:

 • Przegląd zarządzania różnymi stylami sprzedawców – jak ich motywować do jeszcze lepszych efektów?
 • Najlepsze sposoby kierowania danym stylem sprzedaży
 • Wskazówki dotyczące zarządzania zespołem sprzedaży

Behavioral Attitude Index (BAI), mierzy siłę 6 postaw w miejscu pracy – wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki, w tym:

 • Wiedza (Knowledge) – dążenie do wiedzy, poznawania nowych rozwiązań
 • Ekonomia (Economic) – dążenie do osiągania mierzalnych, konkretnych rezultatów, w tym finansowych
 • Artyzm (Artistic) – dążenie do wyrażania siebie, swojej kreatywności
 • Społecznik (Social/Humanitarian) – dążenie do poprawy sytuacji innych
 • Wywieranie wpływu (Power/Political) – potrzeba wpływania na innych, zmiany ich zachowań
 • Wewnętrzny spokój (Inner Awareness) – dążenie do spokoju, harmonii, działania zgodnie z przyjętym systemem wartości

Direction Group Poland jest firmą zajmującą się szkoleniami i doradztwem biznesowym.

Dane kontaktowe

 • Lokalizacja

  ul. Andersa 38A, IV piętro 15-113 Białystok

 • Wyślij wiadomość

  biuro@directiongroup.pl

 • Zadzwoń do nas

  85 662 37 40

Copyright © 2023 Direction Group Poland, Wszelkie prawa zastrzeżone